Tuyển dụng

Tuyển nhân sự

Công ty Tổ chức sự kiện và du lịch quốc té Hòa Bình  tuyển nhân sự

PG - Lễ tân làm sự kiện:

  • Cao trên 1.63m
  • Giao tiếp tốt
  • Nhiệt tình, năng động
  • Tác phong nghiêm túc

Vui lòng gửi Profile gồm:

  • Họ tên - Số ĐT - Địa chỉ
  • Chiều cao
  • Số đo 03 vòng
  • Ảnh chân dung: toàn thân

Gửi về email: hoithao8@hoabinhtourist.com

ĐT: 0913.699.296

Mr. Jackie Han Mr. Jackie Han

+84.98.98.98.198

+84.913.199.866